MPSC Civil Engineering New Syllabus, Exam Pattern and Books

MPSC Civil Engineering New Syllabus, Exam Pattern and Books – नमस्कार विद्यार्थी मित्रानो , तुम्हाला माहितीच असेल ह्यावर्षी पासून आयोगाने MPSC Engineering च्या अभ्यासक्रमामध्ये आणि परीक्षा पॅटर्न मध्ये काही बदल केले आहे . ह्यावर्षीपासून आयोगाने असे ठरवले आहे कि हि परीक्षा जशी General राज्यसेवा आणि Combined परीक्षा होते त्या पद्धतीने घेतली जाईल. जे बदल झाले आहेत ते आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत आणि त्याचबरोबर तुम्हाला त्यासाठी लागणारी पुस्तके सुद्धा सांगणार आहोत.

MPSC Civil Engineering Exam Pattern, Syllabus, Books

MPSC Civil Engineering साठीचे परीक्षेचे स्वरूप खालीलप्रमाणे –

परीक्षेचे टप्पे –

  1. पूर्व परीक्षा [संयुक्त]
  2. मुख्य परीक्षा [स्वतंत्र]
  3. मुलाखत

MPSC Civil Engineering Prelim Pattern – पूर्व परीक्षा [संयुक्त]

IMG 20220226 WA0009

MPSC Civil Engineering Prelim New Syllabus

मराठी
सर्वसामान्य शब्द संग्रह , वाक्यरचना , व्याकरण , वाक्प्रचार आणि म्हणी यांचा अर्थ आणि उपयोग , तसेच उताऱ्यावरील प्रश्ने उत्तरे
2.इंग्रजी
common vocabulary, sentence structure, grammar, use of idioms and phrases and their meaning, comprehension of the passage
सामान्य क्षमता चाचणी
i. चालू घडामोडी – जागतिक तसेच भारतीय
ii. भारतीय राज्यव्यवस्था
सामान्य विज्ञान व तंत्रज्ञान
i. भौतिक शास्त्र [Physics]
ii. रसायन शास्त्र [Chemistry]
iii. Remote sensing, Aerial & Drone photography, GIS & its applications.
iv. Information & Communication Technology
पर्यावरण
भारताचा व महाराष्ट्राचा भूगोल
General mental ability [ Logical reasoning, analytical ability, problem-solving, basic numerical ]

MPSC Civil Engineering Prelim Booklist

1.मराठी
-मो. रा. वाळंबे सर (मराठी व्याकरण)
-लोकसेवा पब्लिकेशन प्रश्नसंच

2.इंग्रजी
-M.J.SHAIKH sir book
-Pal and survi book
-Previous year’s question papers

3.सामान्य क्षमता चाचणी
i.चालू घडामोडी
-Simplified publication book
-Abhinav publication book

ii.भारतीय राज्यव्यवस्था
-Bhagirath publication (कोळंबे सर)
-Lokseva publication Question bank (अप्पा हातनूरे सर)
-नागरिक शास्त्र (state board)    

4. Science & Technology
(A)Physics (B)Chemistry
-Sachin maske Book(In Marathi)
-Lucent (In English)
-5th – lOth (State board)
-11th — 12th (physics & chemistry)

(C) Remote sensing, areal & drone photography, GIS & its application, etc:-
-Indian forestry (K.Manikandan & S. Prabhu) Jain brother’s publication

(D) Information & Communication Technology
-K. Sagar’s publication book

5.भारताचा व महाराष्ट्राचा भूगोल
-Geography of Maharashtra (सवदी सर)
-5th – 10th (State board)

6. General mental ability
-Abhinav publication – Pradip sanap & Firoj pathan( Logical reasoning)
-Sachin Dhavale sir book (Mathematics)

7.पर्यावरण
-Tushar ghorpade book
-Lokseva publication(अप्पा हातनूरे सर) Question bank

MPSC Civil Engineering Mains Pattern – मुख्य परीक्षा [स्वतंत्र]

विषयमाध्यमदर्जाप्रश्नसंख्या व गुनकालावधीप्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप
स्थापत्य अभियांत्रिकी पेपर-१इंग्रजीपदवी१००/२००दोन तासवस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
स्थापत्य अभियांत्रिकी पेपर-2इंग्रजीपदवी१००/२००दोन तासवस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी

MPSC Civil Engineering Mains Syllabus Pdf – मुख्य परीक्षा [स्वतंत्र] अभ्यासक्रम Pdf

मुख्य परीक्षा [स्वतंत्र] अभ्यासक्रम Pdf –

MPSC Civil Engineering Mains Syllabus Pdf –

Thank You.

Leave a Comment

close