(Free PDF) Mahabharata Marathi Book PDF | Mahabharata Book Pdf In Marathi Download

Mahabharata Marathi Book PDF– महाभारत हा एक प्राचीन संस्कृत काव्यग्रंथ आहे. महर्षी व्यास यांनी हा ग्रंथ गणपतीकडून लिहून घेतला अशी मान्यता आहे. या ग्रंथाचे आधीचे नाव जय असे होते. महाभारत हा ग्रंथ भारताच्या धार्मिक, तात्त्विक तसेच पौराणिक महाकाव्यांपैकी एक आहे. जागतिक साहित्यातील महत्त्वाचा ग्रंथ असलेल्या महाभारताचा भारतीय संस्कृतीवरचा ठसा अमीट असा आहे.

( mahabharat katha marathi ) महाभारतात एक लाखाहूनही अधिक श्लोक असून हा ग्रंथ ग्रीक महाकाव्ये इलियड व ओडिसी यांच्या एकत्रित आकाराच्याही सात पट मोठा आहे. भारतीय प्राचीन वाङ्‌मयात महाभारताचे स्थान वेदांचे खलोखाल असून त्याला पंचमवेद असेही म्हटले जाते. ऐतिहासिक महाकाव्य म्हणून नावाजलेला हा ग्रंथ धर्मग्रंथ तसेच राजनीतिग्रंथ झालेला आहे. ’यद् इह नास्ति तद् अन्यत्र नास्ति’ इतके याचे महत्त्व मानले जाते.

Mahabharata Marathi Book PDF Overview-

LangaugeMarathi
CountryIndia
Pages231
CategoryHinduism

Mahabharata Book In Marathi Pdf Download Here-

आमच्या इतर बुक्स,

Mahabharata Book In Marathi ( महाभारत पुस्तक बद्दल माहिती ) –

महर्षी वेद व्यासांनी रचलेल्या सर्व खंडांचे सोप्या भाषेत पंडित रामनारायण दत्त यांनी भाषांतर केले आहे. महाभारत हा आर्य संस्कृती आणि भारतीय सनातन धर्मातील सर्वात आदरणीय आणि महान ग्रंथांपैकी एक आहे. अनंत मौल्यवान रत्नांचा हा अफाट खजिना आहे. भगवान वेदव्यास स्वतः म्हणतात, ‘या महाभारतात मी वेदांचे रहस्य आणि तपशील, उपनिषदांचे संपूर्ण सार, इतिहास-पुराण आणि गोडवा शिकलो आहे ( mahabharat pdf) चातुर्वर्ण्यांचे नियम, पुराणांचे अर्थ, ग्रह-नक्षत्र-नक्षत्रांची परिमाणे, न्याय, शिक्षण, वैद्यक, दान, पाशुपत (आंतरिक वैभव) यांचेही वर्णन केले आहे.

तर महाभारत हे एक महाकाव्य, गूढ विज्ञान, धर्मग्रंथ, राजकीय तत्वज्ञान, नि:स्वार्थी कर्म-योग-तत्वज्ञान, भक्ती हा धर्मग्रंथ आहे, अध्यात्म आहे, आर्यजाटिकाचा इतिहास आहे आणि सर्व शास्त्रांचा आणि सर्वशक्तिमानाचा संग्रह आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यातील एक अद्वितीय, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, अकल्पनीय, अनंत गुणांनी परिपूर्ण, जगाची भयावह अवस्था, विचित्र मनोरंजन, भक्त-भक्तिमान, भक्त-सर्वकाही, निखिलासारमश्रुतसिंधु, अनंतप्रमाधार, प्रेम धनविग्रह, सच्चिदानंदघन, वासुदेव ही भगवान श्रीकृष्णाच्या गुणांची आणि महिमाची मधुर गाणी आहेत.

त्याचा महिमा अगाध आहे. उपनिषद ऋषींनीही महाभारताचे अतुलनीय महत्त्व मान्य केले आहे, इतिहास-पुराणाचे वर्णन पाचवा वेद आहे. ( orignal mahabharta book written by ved vyas pdf )

Mahabharat Katha In Marathi

Mahabharat Book In Marathi ( थोडक्यात माहिती ) – महाभारत हे महाकाव्य असून ते कुणाचे चरित्र नाही. महाभारताची कथेत मुख्यत्वे कौरव आणि पांडव यांच्या साम्राज्यात असलेल्या भारतवर्षाचा उल्लेख आढळतो. कौरव आणि पांडवांमधील कौटुंबिक वैर आणि त्यामुळे त्यांच्यामध्ये झालेले महायुद्ध हा महाभारतातील सर्वांत मोठा विषय आहे. असे असले तरी, ही कथा आपण जीवन कसे जगावे आणि जगताना कोणती तत्त्वे अंगी पाळावी आणि महत्त्वाचे म्हणजे आयुष्याच्या खडतर वाटेवर येणाऱ्या संकटांतून कसा मार्ग काढावा हे शिकवते. या ग्रंथात मानवाचे सर्व गुणदोष दर्शवले आहेत. ( sampoorna mahabharat book in marathi )

महाभारतातील मूळ पुरुष कुरुराजा होय. कुरुराजा अतिशय पराक्रमी वृृृत्तीचा होता. त्याने सरस्वती नदीच्या दक्षिण तीरावर मोठी तपश्चर्या केली. त्याच्यावर प्रसन्न होऊन इंद्राने सांगितले की तू येथे जेवढी जमीन नांगरशील ती पुण्यभूमी समजली जाईल, येथे मरणाऱ्यास उत्तम गती प्राप्त होईल. कुरुराजाने सोन्याच्या नांगराने ती जमीन नांगरली. तेव्हा त्या जागेला कुरुक्षेत्र, धर्मक्षेत्र नाव पडले. एकप्रकारे कर्तव्यकर्माला प्रवृत्त करणारी गीता जैथे सांगितली गेली, तेथली जमीन नांगरून कर्मयोगाचा धडा कुरुराजानेच घालून दिला. हाच कुरुराजा कौरव पांडवांचा मूळ पुरुष होय.

महाभारत कथेची सुरुवात ज्या व्यक्तीपासून झाली तो म्हणजे शंतनू राजा. हा कुरु साम्राज्याचा राजा होता. शंतनू राजाचे गंगादेवी (गंगा नदी)वर प्रेम होते. गंगादेवी प्रेमास होकार देते पण एका अटीवर, की शंतनू राजा तिला कधीही प्रश्न विचारणार नाही. मग शंतनू राजा ती अट मान्य करतो. गंगा राजाला सर्व सुख देते. तिला मूल झाल्यावर मात्र ते नदीत सोडून देते. शंतनू तिला अडवू शकत नाही. पण असे सहा वेळा झाल्यावर सातव्या मुलाच्या वेळी मात्र तो तिला अडवतो. तेव्हा गंगा त्याला सांगते की स्वर्गात असताना तिला व सप्त वसूंना पृथ्वीवर जन्म घेण्याचा शाप मिळाला होता. तेव्हा वसूंनी गंगेला सांगितले की आम्ही तुझ्या पोटी जन्माला येऊ, तू आम्हाला लगेच मुक्ती दे. म्हणून गंगेने ती मुले जन्मत:च नदीत सोडली पण आता या मुलाला मात्र वाढवावे लागेल. राजाने तिला अडवून प्रश्न विचारला म्हणून गंगा त्याला सोडून गेली पण त्या सातव्या वसूला मात्र जरा मोठा झाल्यावर राजाच्या हवाली केले व स्वतः राजाला सोडून गेली. तो पुत्र म्हणजेच गंगापुत्र भीष्माचार्य होत. त्याचे मूळ नाव देवव्रत होते.

Mahabharata Marathi Book PDF ( सारांश )

mahabharat pdf– या महाभारताचे मराठीत अनेक भाषांतरे यापूर्वी प्रकाशित झाली आहेत, परंतु सध्या संस्कृत मूळ आणि मराठी अनुवादासह संपूर्ण मजकूर उपलब्ध नसेल. मूळ आणि मराठी अनुवाद स्वतंत्रपणे प्राप्त झाले आहेत, परंतु त्यांना खूप महत्त्व आहे. ( read mahabharat online )

म्हणूनच महाभारताचे महत्त्व जाणणारे प्रेमळ आणि उदार गृहस्थ अनेक दिवसांपासून विनंती करत आहेत की मूळ संस्कृत आणि मराठी अनुवादासह संपूर्ण महाभारत गीता प्रेसने प्रकाशित करावे. त्यासाठी अनेक दिवस प्रयत्न सुरू होते. अनेक वेळा योजनाही बनवल्या गेल्या: पण सत्कर्म सुरू करण्याचा पुण्यपूर्ण दिवस तेव्हाच मिळतो जेव्हा भगवंताच्या कृपेने अशी संधी मिळते. अनेक दिवसांच्या प्रयत्नांनंतर आता ती संधी चालून आली आहे आणि महाभारताचा हा पहिला खंड तुमच्या हातात आहे.

भगवान व्यासदेवांनी ६० लाख श्लोकांसह महाभारत-संहिता रचल्याचा उल्लेख महाभारतात आहे. त्या वेळी महान ग्रंथाच्या चार लहान आणि मोठ्या आवृत्त्या होत्या. यातील पहिला तीस लाख श्लोक होता, जो नारदजींनी देवलोकातील देवतांना सांगितला. दुसरा पंधरा लाख श्लोकांचा होता, जो देवल आणि असित या ऋषींनी पितृसत्ताक जगतातील पितृसत्ताक पुरुषांना पाठवला होता. तिसरा, जो चौदा लाख श्लोकांचा होता, तो शुकदेवजींनी गंधर्व, यक्ष इत्यादींना सांगितला आणि उरलेल्या एक लाख श्लोकांची चौथी आवृत्ती मानवजगतात प्रसारित झाली. ( mahabharat book online )

धन्यवाद.

Leave a Comment

close